Yatırımcı ilişkileri bölümüne SPK tarafından verilen yetkiler eklenmiştir

SPK'nın 15.07.2016 Tarih ve 22 Sayılı toplantısında Verilen Yetkiler