Dış Ticarete AracılıkAkreditifler
Peşin veya vadeli mal alımlarına yönelik yurt dışına açılan garanti mektubudur. 
 
Kabul aval kredileri
Yurtdışından vadeli mal alımı için başvurulan bir ödeme şeklidir.Kabul kredisi yoluyla, akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili olmak üzere her üç ödeme şekline göre ithalat yapılması mümkündür.