Kurumsal BankacılıkNAKİT KREDİLER:
  • İştira ve iskonto kredileri
  • Spot krediler
  • Borçlu cari hesap (rotatif krediler)
  • Taksitli ticari krediler
  • Dövize endeksli krediler
  • Türk parası ihracat kredisi
 
GAYRİ NAKİT KREDİLER:
  • Geçici,kesin,avans,özel(serbest)konulu teminat mektupları
  • Eximbank performans Yabancı para veya TL kredi teminat mektupları 
  • Prefinansman garanti mektupları 
 
LEASING:
Yatırım Bankacılığı Alanında hizmet veren Bankamız, mevduat kabul etmediğinden, Finansal Kiralama Kanununa İlişkin “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında finansal kiralama sözleşmesi yapma yetkisine sahiptir. Buna göre işletmeler, orta ve uzun vadeli yatırım malı finansman ihtiyacı duymaları halinde Bankamız aracılığı ile leasing sisteminden yaralanabilirler.
 
FAKTORING:
Bankamız, müşterilerilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak yönünde sunduğu faktoring hizmetlerini en uygun çözümlerden birisi olarak öngörmektedir. Factoring, özellikle tahsilat sürecini uzatan müşteri alacaklarında son derece yaygın olarak kullanılmaktadır.