Ücret ve Komisyonlar

EK :5 KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ VE KAR PAYI DIŞINDA SAĞLANACAK ÜCRET,

KOMİSYON VE MASRAFLAR İLE BANKACILIK HİZMET KOMİSYONLARI

BİLDİRİM FORMU

 

 

BANKA ADI : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.

BİLDİRİM TARİHİ : 24.01.2017

  Ücret (TL)

I.KREDİ İŞLEMLERİ

Yürürlük

Tarihi

Oran (%)

Minimum Maksimum
1- İskonto ve İştira - - - -

2- Senetler Karşılığı Krediler

-

- - -
3- Esham ve Tahvilat Karşılığı Krediler - - - -
4- Emtia Karşılığı Krediler - - - -
5- Altın Karşılığı Krediler - - - -
6- İthalat Akreditifleri - - - -
7- İthalat Vesaiki Mukabili Krediler - - - -
8- İhracat Vesaiki Mukabili Krediler - - - -
9- Zirai Krediler - - - -
10-İpotek Karşılığı Krediler - - - -
11-Teminat Mektupları 10.03.2016 4 % 80 -
12-Bankalar ve Firmalar Lehine Verilen Aval ve Cirolar - - - -
13-Yurtdışı Garanti Mektupları - - - -
14-Birden Fazla Teminat Karşılığı Verilen Krediler - - - -
15-Kredi Kartı yıllık ücretleri - - - -

II.HİZMETLER

       
1- Senet Tahsili - - - -
2- Havale ve EFT 10.03.2016 - - 500
3- Esham ve Tahvilat Muhafazası - - - -
4- Altın Muhafaza Ücreti - - - -
5- Kapalı zarf ve çıkın Muhafaza Ücreti - - - -
6- Yurt içi Akreditifler - - - -
7- Borsa Emirleri - - - -
8- İtibar (Kredi) Mektupları - - - -
9- Referans Mektupları 10.03.2016 - 80 -
10-İstihbarat (Firma Başına) - - - -
11-Kiralık Kasalar - - - -
12-Giden Kambiyo Havaleleri (Verilen Dvz.Çekler dahil) 10.03.2016 - - 1,000
13-Gelen Kambiyo Havaleleri 10.03.2016 - - 1,000
14-Şirket Teşkili veya Sermaye Art.için verilen mektuplar - - - -
15-Serbest Emtia - - - -
16-Seyahat Dövizi Satışı - - - -
17-Gayrimenkul Ekspertizi 25.01.2017 - 100 5.000
18-Ticari Nitelikli Cari Hesap Müşterileine Gön. Mektuplar 25.01.2017 - - 1.000
19-Yurt Dışı Akreditifler - - - -
20-Tahsile Gönderilen İhracat Vesaiki - - - -
21-Çek Provizyonları - - - -
22-Çek Tahsili - - - -
23-Vadesiz Hesaplar Yıllık İşlem Ücreti - - - -